Societatea civilă de avocaţi Costaş, Negru & Asociaţii propune o echipă de avocaţi în cadrul căreia energia avocaţilor mai tineri se îmbină armonios cu experienţa celorlalţi avocaţi.

Credem în forţa unei societăţi civile de avocaţi care doreşte să îşi îmbunătăţească în fiecare zi pregătirea profesională. Propunem o echipă care numără deja un partener doctor în drept al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi doi avocaţi doctoranzi care vor finaliza în scurt timp stagiul doctoral la aceeaşi prestigioasă universitate. În acelaşi timp, punem în slujba Facultăţii de Drept din Cluj-Napoca şi experienţa noastră practică. Cei mai mulţi dintre avocaţii societăţii Costaş, Negru & Asociaţii au avut şi au în continuare colaborări cu Facultatea de Drept, pentru pregătirea şi susţinerea seminarelor la discipline precum Dreptul finanţelor publice, Contencios fiscal, Drept administrativ, Drept european al afacerilor, Drept instituţional al Uniunii Europene. Suntem convinşi că experienţa practică dobândită de avocaţi în sălile de judecată poate folosi colegilor noştri mai tineri de la Facultatea de Drept, după cum nevoia asigurării unui discurs coerent, plin de conţinut, ne obligă să ne pregătim mai bine în fiecare zi.

DSC_6296edit (2)

Pe de altă parte, apreciem că echipa de avocaţi pe care o propunem la Costaş, Negru & Asociaţii poate oferi soluţii pentru rezolvarea problemelor juridice ale clienţilor atât în faza pre-litigioasă, cât şi cu ocazia derulării unui litigiu în instanţele naţionale sau europene.

În această secţiune puteţi găsi informaţii despre fiecare dintre avocaţii societăţii, referitoare în special la ariile de practică şi traseul profesional. Recomandăm folosirea Formularului de contact disponibil pe prima pagină, astfel încât să putem atribui problema juridică aceluia dintre avocaţi care are resursele necesare pentru furnizarea celei mai bune asistenţe juridice posibile.