24 oct. 2016

Taxa ocupare abuzivă, cea mai recentă invenție a Consiliului Local Cluj-Napoca pentru a alimenta bugetul local, a fost desființată de instanțe, într-un litigiu finalizat la Tribunalul Cluj, care reconfirmă nelegalitatea H.C.L. Cluj-Napoca nr. 48/2010 și respectiv nr. 284/2010. În fapt, vom reține că prin H.C.L. Cluj-Napoca nr. 48/2010, a fost reglementat regimul despăgubirilor pentru ocuparea… mai mult

9 oct. 2016

Pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene este pendinte afacerea Ispas, C-298/16. Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații îi va reprezenta pe soții Ispas în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, sens în care a pregătit și a transmis observațiile scrise solicitate de Curte, cu privire la întrebarea preliminară formulată de… mai mult

5 oct. 2016

Sintagma „contestație fiscală suspendată” a devenit, în ultimii trei ani, o constantă a litigiilor fiscale cu elemente de drept penal. Practic, în majoritatea litigiilor fiscul se simte dator, aproape independent de circumstanțe, să formuleze și o plângere penală. În spiritul aceluiași automatism, alți funcționari fiscali apreciază că orice contestație fiscală trebuie suspendată, generând o dihotomie… mai mult

22 sept. 2016

Litigiile referitoare la clauze abuzive sunt în continuare printre cele mai interesante. Este și cazul unui recent dosar soluționat cu succes de societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații, în apărarea unui consumator și împotriva OTP Bank România SA. Astfel, la data de 19.09.2016, Tribunalul Specializat Cluj (instanță de apel) s-a pronunțat într-un dosar… mai mult

29 iul. 2016

Într-un nou tip de litigiu fiscal, Tribunalul Cluj a dispus la 20.07.2016 suspendarea deciziei de anulare a codului TVA (decizia de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA). În fapt, la data de 30.03.2016, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj a emis o decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de… mai mult

16 iul. 2016

În ultimele zile, în diverse litigii, prioritatea noastră a fost aceea de a sublinia urgența contenciosului fiscal, în timpul verii, perioadă în care intră în conflict două drepturi: dreptul la odihnă (al magistraților, al personalului administrativ, al avocaților) și dreptul la soluționarea cauzelor într-un termen optim și previzibil. Discuția are loc în contextul în care… mai mult

7 apr. 2016

Discuțiile circumscrise unui drept la apărare formal recunoscut și practic nerespectat în procedura fiscală română durează de mult timp. Acesta este motivul pentru care, prin încheierea din 2 martie 2016, Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a Contencios Administrativ și Fiscal, a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu următoarea întrebare:… mai mult

23 mart. 2016

În practica fiscală recentă, s-a folosit adeseori noţiunea de „contribuabil inactiv”. Ea n-a fost însă prea des asociată cu formula „anulare Ordin preşedinte ANAF nr. 1167/2009”, întrucât practica judiciară s-a coagulat timid. Prin decizia civilă nr. 873 din 23 martie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a confirmat… mai mult

21 mart. 2016

În materie de TVA aferent unor tranzacţii imobiliare efectuate de persoanele fizice anterior datei de 1 ianuarie 2010, jurisprudenţa naţională continuă să se dezvolte. În parametrii fixaţi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene prin hotărârea din 9 iulie 2015, în afacerea C-183/14, Salomie şi Oltean, instanţele de contencios fiscal sunt chemate să soluţioneze pe… mai mult

3 dec. 2015

În nebunia creată de aplicarea unor măsuri asigurătorii, în special după apariția direcțiilor antifraudă fiscală, contribuabilii se confruntă cu o „monstruoasă coaliție”: binomul bancă – fisc. În acest context, câteva observații sunt necesare: 1. Măsurile asigurătorii se dispun în temeiul art. 129 C. pr. fisc., în cazuri de excepție, atunci când fiscul probează faptul că… mai mult