27 nov. 2014

Sub denumirea de double jeopardy este reţinută în common law interdicţia prevăzută de art. 4 din Protocolul adiţional nr. 7 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile aceluiaşi stat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii… mai mult

4 nov. 2014

O hotărâre definitivă dintr-un proces fiscal nu împiedică desfăşurarea unui proces penal, al cărui rezultat poate fi radical diferit. Un mit al Parchetului şi instanţelor penale, demontat recent de CEDO în afacerea Lungu şi alţii c. România. În esenţă, domnul Lungu era asociatul unic şi administratorul a două societăţi comerciale (Supermag Imperial şi Supermag Diversitas),… mai mult

22 sept. 2014

La 18 septembrie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat, în cauza Brunet c. Franţa, cu privire la stocarea informaţiilor în baze de date constituite şi utilizate de autorităţi, informaţii colectate într-o procedură penală închisă care îl privea pe reclamant. Curtea a concluzionat în sensul existenţei unei violări a art. 8 din Convenţie. În… mai mult

27 aug. 2014

Prin hotărârea pronunţată la 24 iunie 2014, în afacerea Roşiianu c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat asupra problemei neexecutării unor hotărâri judecătoreşti irevocabile vizând obligarea Primăriei Municipiului Baia Mare la comunicarea unor informaţii de interes public, constatând violarea art. 6 par. 1 şi art. 10 CEDO. În esenţă, Curtea a reţinut că… mai mult

17 dec. 2013

Libertate religioasă. Deţinut. Convingeri religioase budiste. Dietă vegetariană. Refuz de acordare. Încălcarea art. 9 din Convenţie (Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 17 decembrie 2013, Vartic (nr. 2) c. România) Starea de fapt şi hotărârea Curţii: Reclamantul, domnul Ghennadii Vartic, este condamnat la o pedeapsă de 25 de ani închisoare şi este încarcerat din… mai mult

29 nov. 2013

Termen rezonabil. Lipsa unui remediu efectiv. Violarea art. 13 din Convenţie. Reforme insuficiente. Lipsa unui mecanism de compensare pentru depăşirea duratei procedurii (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 26 noiembrie 2013, Vlad şi alţii c. România) Starea de fapt şi hotărârea Curţii: Prin plângerile adresate Curţii, reclamanţii Mihai Vlad, Flaviu Plaţa şi Vasilica Bratu… mai mult

4 nov. 2013

Procedură contravenţională. Probe. Interpretări divergente. Violarea art. 6 par. 1 din Convenţie (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 29 octombrie 2013, SC IMH Suceava SRL c. România) Starea de fapt şi hotărârea Curţii: În fapt, o societate comercială cu sediul la Suceava, care comercializa carburanţi printr-o staţie proprie, a făcut obiectul unei sesizări adresate… mai mult

13 oct. 2013

Comentarii online. Responsabilitate site. Limitarea libertăţii de exprimare. Art. 10 din Convenţie (Hotărârea CEDO din 10 octombrie 2013, Delfi AS vs. Estonia) Starea de fapt şi hotărârea Curţii: În fapt, reclamanta Delfi AS este o societate comercială înregistrată în Estonia, care deţine unul dintre cele mai mari site-uri de ştiri din statul baltic. În luna… mai mult

7 oct. 2013

Discriminare pe motive de sănătate. Angajat infectat cu HIV. Concediere. Violarea art. 14 combinat cu art. 8 din Convenţie (Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 3 octombrie 2013, I.B. c. Grecia) Litigiul principal şi hotărârea Curţii: Reclamantul, cetăţean grec născut în anul 1980, lucra într-o fabrică de bijuterii. În ianuarie 2005, acesta s-a confesat… mai mult

13 sept. 2013

Art. 6 par. 1 din Convenţie. Dreptul la un proces echitabil. Dreptul la judecarea cauzelor într-un termen rezonabil în materie penală (Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 25 iunie 2013, Schuller c. România) Litigiul principal şi hotărârea Curţii: Reclamantul s-a plâns Curţii de faptul că i-a fost încălcat dreptul la judecarea cauzei sale într-un… mai mult