5 oct. 2016

Sintagma „contestație fiscală suspendată” a devenit, în ultimii trei ani, o constantă a litigiilor fiscale cu elemente de drept penal. Practic, în majoritatea litigiilor fiscul se simte dator, aproape independent de circumstanțe, să formuleze și o plângere penală. În spiritul aceluiași automatism, alți funcționari fiscali apreciază că orice contestație fiscală trebuie suspendată, generând o dihotomie juridică greu de imaginat: pe de-o parte, raportul de inspecție fiscală și decizia de impunere au drept premisă certitudinea stării de fapt fiscale; pe de altă parte, avem o contestație fiscală suspendată tocmai pentru că organul de soluționare a contestațiilor exhibă incertitudinea și apreciază că are nevoie de elemente suplimentare pentru a determina starea de fapt fiscală, elemente care ar putea proveni din dosarul penal.

Tax LitigationSocietatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații a obținut recent, pentru unul dintre clienții societății, o soluție de obligare la soluționarea unei contestații fiscale suspendate, prin sentința civilă nr. 213 din 23 septembrie 2016 a Curții de Apel Alba Iulia.

Conform art. 277 alin. (1) lit. a din Codul de procedură fiscală (corespondentul art. 214 alin (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală), organul de soluţionare  a contestației formulate cu privire la un act administrativ fiscal poate suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare şi a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată în procedură administrativă. Acest text vizează o situație de excepție (după cum s-a reținut în Decizia nr. 56/2013 a Curții Constituționale), însă, din păcate, practica organelor fiscale transformă această excepție în regulă. Automatismele de acest tip nu fac altceva decât să blocheze accesul unor contribuabili la justiție, litigiile fiscale fiind suspendate practic sine die.

Tocmai de aceea, soluții de tipul celei pronunțate de Curtea de Apel Alba Iulia reprezintă o întoarcere la normalitate. Ea se înscrie de altfel într-o linie jurisprudențială mai puțin cunoscută și exploatată până în prezent.

Pentru o expunere mai largă pe această temă poate fi consultat articolul colegei noastre Alina Mihaela Zah, acceptat pentru publicare în revista Tax Magazine nr. 9/2016. Alina Mihaela Zah este unul dintre avocații care se specializează mai recent în drept fiscal și a asigurat reprezentarea clientului în fața Curții de Apel Alba Iulia.