Domeniile de specializare ale Costaş, Negru & Asociaţii sunt numeroase şi reflectă pregătirea, experienţa şi interesul membrilor echipei noastre, în contextul unei pieţe dinamice a avocaturii şi a orientării spre nevoile actualilor şi potenţialilor clienţi. Societatea noastră oferă în esenţă un areal vast de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică, în limitele Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi a Statutului profesiei de avocat, la nivel naţional, european şi european.

IMG_9295Respectând valorile şi urmând principiile instituţiei care ne-a format – Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca – încercăm să ne orientăm spre domeniile emergente ale dreptului. Membrii echipei Costaş, Negru & Asociaţii au o experienţă semnificativă în litigii şi o bună cunoaştere a jurisprudenţei naţionale şi europene, la toate nivelurile de jurisdicţie şi inclusiv în faţa instanţelor europene, experienţă care ne permite să reprezentăm cu responsabilitate şi cu succes clienţii în contenciosul fiscal, contenciosul administrativ sau contenciosul comercial. În egală măsură, oferim consultanţă de specialitate pentru identificarea celor mai bune soluţii atât în faza pre-procesuală, cât şi în timpul procesului sau în faza de executare silită. Suntem pe deplin racordaţi la valorile europene, motiv pentru care interesul nostru este viu pentru toate chestiunile ce implică aplicarea dreptului european sau a dreptului european al drepturilor omului şi putem asigura reprezentarea în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sau a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Domeniile de specializare descrise în prezenta secţiune nu sunt prezentate exhaustiv, echipa noastră având posibilitatea de a extinde zona de cercetare şi de a evolua, în funcţie de interesul şi solicitările clienţilor, spre alte domenii ale dreptului. Nici nu ar putea fi altfel, în condiţiile în care dreptul însuşi evoluează, uneori cu o viteză astronomică, iar societatea civilă de avocaţi Costaş, Negru & Asociaţii îşi propune să fie mereu aproape de drept.