Litigii fonduri UE. Consultanţă drept european. Reprezentare CJUE şi redactare cereri sesizare CJUE. Litigii cu elemente de drept european. Asistenţă în relaţiile cu instituţii UE

Costaş, Negru & Asociaţii acordă o atenţie deosebită dreptului european, în contextul în care aplicarea acestuia cu prioritate este obligatorie după 1 ianuarie 2007, iar litigiile naţionale tind să dobândească tot mai multe valenţe europene.

european law

În acest sens, serviciile noastre se orientează spre acordarea de consultanţă juridică în probleme de drept european, asistenţa şi reprezentarea clienţilor în litigii cu elemente de drept european, formularea şi susţinerea în faţa instanţelor naţionale a unor cereri de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, asistenţa şi reprezentarea juridică în procedura în faţa instanţelor din cadrul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Totodată, Costaş, Negru & Asociaţii poate oferi şi asistenţă în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene.

Totodată, Costaş, Negru & Asociaţii asigură asistenţa şi reprezentarea juridică în litigiile privind fondurile UE, în special în legătură cu procedurile de control demarate în temeiul O.U.G. nr. 66/2011.

În context, merită menţionat faptul că societatea noastră a reprezentat cu succes clientul în procedura desfăşurată în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în afacerea Scandic Distilleries, finalizată cu hotărârea pronunţată la data de 30 mai 2013.