Legal drafting. Contracte civile si comerciale. Acte constitutive. Tranzacţii. Donaţii şi testamente. Negocieri contracte bancare. Negocieri contracte internaţionale

În afară de domeniile de specializare mai sus expuse, Costaş, Negru & Asociaţii oferă şi posibilitatea redactării tuturor categoriilor de acte juridice, în limitele prevăzute de Legea nr. 51/1995, republicată şi de Statutul profesiei de avocat. Fără ca aceasta să fie o enumerare exhaustivă, putem contribui la redactarea şi revizuirea contractelor civile şi comerciale, redactarea, reconfigurarea şi actualizarea actelor constitutive ale societăţilor, redactarea hotărârilor adunărilor generale ale societăţilor.
contract

În acelaşi timp, putem participa activ la redactarea unor tranzacţii civile şi comerciale, la redactarea unor contracte de donaţie sau testamente, în vederea securizării celei mai bune poziţii juridice posibile a clienţilor noştri.

Acordăm o importanţă deosebită intereselor clienţilor noştri şi în acest context putem oferi asistenţă şi reprezentare juridică pentru negocierea oricărui tip de contract civil sau comercial, la nivel naţional sau internaţional, serviciile noastre incluzând şi asistenţa sau reprezentarea pentru semnarea acestor contracte, în ţară sau în străinătate. Cu titlu exemplificativ, experienţa noastră anterioară presupune negocierea unor astfel de contracte pentru clienţii noştri cu parteneri din China şi Arabia Saudită.

În egală măsură, putem asista sau reprezenta clienţii, persoane fizice sau juridice, şi în procedura de negociere sau renegociere a unor credite bancare, inclusiv în ceea ce priveşte negocierile privind clauzele abuzive.

În contextul misiunii avocatului de a asigura intermedierea în relaţiile cu toate autorităţile publice din România, putem asigura, eventual în baza consultanţei acordate într-unul din domeniile de specializare, gestionarea corespondenţei cu aceste autorităţi, prin redactarea de cereri, plângeri, notificări, memorii.

În afacerile în care clientul nu doreşte să asigurăm reprezentarea efectivă în instanţă, în relaţia cu autorităţile publice sau cu partenerii privaţi, oferim posibilitatea redactării unor rapoarte de consultanţă cu privire la problemele juridice în discuţie şi eventualele remedii juridice ce pot fi utilizate de client pentru soluţionarea lor.