cedhLitigii CEDO. Formulare plângeri CEDO. Reprezentare CEDO. Consultanţă juridică drept european al drepturilor omului

Societatea civilă de avocaţi Costaş, Negru & Asociaţii poate oferi clienţilor interesaţi asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile referitoare la aplicarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, atât în faţa instanţelor naţionale, cât şi în faţa instanţei de la Strasbourg. Paleta de remedii juridice pe care le oferim include asistenţă pentru redactarea sau revizuirea plângerilor individuale adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului, asistenţa şi reprezentarea juridică în raporturile cu Grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi reprezentarea în procedura ce s-ar putea desfăşura prin ipoteză în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

În egală măsură, oferim consultanţă juridică pe probleme de drept european al drepturilor omului şi putem asigura asistenţă şi reprezentare juridică de calitate la nivel naţional, în afacerile care implică discutarea unor asemenea chestiuni.

Deşi misiunea noastră este dificilă – în condiţiile în care instanţele naţionale preferă de prea multe ori să ignore aplicarea cu prioritate a dreptului european al drepturilor omului, iar durata de soluţionare a plângerilor individuale de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului este semnificativă – încercăm să ne ridicăm la înălţimea misiunii noastre printr-o monitorizare constantă a afacerilor aflate pe rolul Curţii Europene, cu o atenţie aparte pentru plângerile împotriva Statului Român.