Litigii civile şi comerciale. Litigii bancare. Litigii drepturi pasageri curse aeriene. Litigii sportive. Recuperări creanţe. Proceduri insolvenţă. Litigii asigurări. Negociere şi revizuire contracte. Recuperare extrateritorială creanţe. Recunoaştere hotărâri judecătoreşti. Constituire societăţi. Litigii şi reorganizare societăţi

Costaş, Negru & Asociaţii poate asigura reprezentarea pentru toate tipurile de litigii civile şi comerciale. Avocaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţii au gestionat cu succes în ultimii ani litigii bancare (anulare şi neutralizare clauze abuzive în contractele bancare), litigii referitoare la drepturile pasagerilor curselor aeriene anulate sau întârziate conform Regulamentului CE nr. 261/2004, proceduri de insolvenţă, litigii având ca obiect recuperarea creanţelor, litigii cu societăţile de asigurări (asigurări auto, asigurări medicale, asigurări de bunuri).

nl2

În egală măsură, acordăm asistenţă în specialitate în toate procedurile de negociere a unor contracte civile sau comerciale, la nivel naţional sau internaţional, inclusiv în domeniul bancar, putem contribui la revizuirea contractelor civile şi comerciale, asigurăm reprezentarea juridică în procedurile de executare silită sau în vederea recuperării extrateritoriale a creanţelor.

Costaş, Negru & Asociaţii poate oferi reprezentare juridică pentru recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în alte state în România sau pentru punerea în executare, în alte state, a hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale pronunţate în România.

De asemenea, putem oferi consultanţă şi reprezentare juridică pentru constituirea societăţilor în România sau în Uniunea Europeană, în litigiile referitoare la administrarea societăţilor sau în proceduri de reorganizare a societăţilor.

Având în vedere numărul mare de cetăţeni români aflaţi în state membre ale Uniunii Europene sau în alte state, societatea noastră poate asigura reprezentarea cetăţenilor români aflaţi în străinătate în orice litigii civile şi comerciale aflate pe rolul instanţelor naţionale, precum şi reprezentarea juridică pentru obţinerea sau preschimbarea unor documente în ţară sau pentru punerea în executare a unor hotărări judecătoreşti pronunţate faţă de aceştia în străinătate.

Costaş, Negru & Asociaţii poate asigura şi reprezentarea în litigiile sportivilor pentru recuperarea drepturilor contractuale, în faţa instanţelor de arbitraj sportiv internaţionale sau a instanţelor naţionale.