Litigii drept administrativ. Urbanism. Dezvoltare proiecte imobiliare. Contravenţii. Litigii funcţionari publici. Consultanţă drept administrativ

Deşi numărul litigiilor de drept administrativ creşte constant, numărul profesioniştilor care oferă consultanţă şi asigură reprezentarea juridică în acest domeniu este restrâns. Echipa Costaş, Negru & Asociaţii are o bogată experienţă în acest domeniu, unul dintre parteneri fiind colaborator al Facultăţii de Drept din Cluj în domeniul dreptului administrativ timp de 8 ani.

skyscrapersServiciile pe care le oferim includ consultanţă juridică pentru dezvoltarea proiectelor imobiliare (inclusiv pentru întocmirea şi depunerea documentaţiilor urbanistice, obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor solicitate de lege sau de autorităţile publice), asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale (atât cele referitoare la contestarea actelor de autoritate, cât şi cele având ca obiect despăgubiri). În egală măsură, putem asigura reprezentarea pentru litigiile promovate de funcţionari publici, respectiv asistenţă şi reprezentare juridică în materie contravenţională (contestaţii amenzi aplicate de autorităţile adminstraţiei publice centrale şi locale în domeniile rutier, sanitar, construcţii, concurenţă sau în domeniul pieţei de capital).

Expertiza noastră ne permite să oferim consultanţă de specialitate în domeniul concesiunilor şi serviciilor publice la nivel naţional. Domeniul achiziiţiilor publice este unul de interes pentru echipa Costaş, Negru & Asociaţii, fiind în măsură să asistăm clienţii atât pentru configurarea şi depunerea ofertelor în procedurile de achiziţii publice, cât şi pentru monitorizarea procedurilor şi eventuala dezvoltare a unui contencios al achiziţiilor publice (în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor sau a instanţelor de contencios administrativ).

În egală măsură, Costaş, Negru & Asociaţii poate oferi consultanţă şi asistenţă juridică în procedurile administrative şi în relaţia cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în contextul dezvoltării unor proiecte de rebranding sau amenajare. Echipa noastră poate structura din punct de vedere juridic inclusiv activitatea de management al unor asemenea proiecte, participând activ la negocierea şi supravegherea executării oricăror contracte comerciale.