tax litigation

Litigii fiscale. Consultanţă fiscală. Recuperări taxe înmatriculare, taxe poluare, taxe emisii poluante, timbru mediu. Asistenţă inspecţii fiscale. Asistenţă proceduri fiscale necontencioase

Echipa Costaş, Negru & Asociaţii are o bogată experienţă în problemele de drept fiscal şi litigiile fiscale, la toate nivelurile de jurisdicţie. Merită menţionat faptul că unul dintre fondatorii societăţii a obţinut, în anul 2007, prima hotărâre judecătorească prin care o instanţă naţională a constatat incompatibilitatea „taxei de primă înmatriculare” cu dreptul european. De asemenea, societatea a gestionat afacerile fiscale Scandic Distilleries şi Fatorie în procedurile în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. În esenţă, serviciile pe care le oferim includ:

Consultaţii juridice cu privire la probleme de drept fiscal. Costaş, Negru & Asociaţii poate oferi consultaţii juridice cu privire la orice problemă de drept fiscal, inclusiv în ceea ce priveşte incidenţa normelor fiscale europene.

Asistenţă şi reprezentare juridică în toate procedurile fiscale necontencioase. Societatea civilă de avocaţi poate asigura asistenţa şi reprezentarea juridică în toate procedurile necontencioase, cum ar fi procedurile care tind la obţinerea unei soluţii fiscale individuale anticipate sau obţinerea unui acord de preţ în avans.

Asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile fiscale. Beneficiind de aportul titularului cursului de Contencios Fiscal al Facultăţii de Drept din Cluj, societatea oferă reprezentare în litigiile fiscale naţionale şi în cele cu elemente de extraneitate, la toate nivelurile de jurisdicţie şi în toate fazele procedurale (inspecţii şi controale fiscale, procedura soluţionării contestaţiilor, acţiuni contencios fiscal, contestaţii la executare, contestaţii măsuri asigurătorii).

În contextul bogatei noastre experienţe în domeniu, asigurăm asistenţa şi reprezentarea juridică a clienţilor pentru recuperarea tuturor categoriilor de taxe de înmatriculare achitate – taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxă de poluare, taxă emisii poluante, timbru de mediu.