CNA_15Litigii semnificative e poate un termen subiectiv. Pentru un avocat, acele litigii în care investeşte muncă şi pasiune sunt fără îndoială semnificative, indiferent de valoarea lor sau de cuantumul onorariului încasat. În acest context, vom menţiona aici acele litigii care, finalmente, definesc societatea civilă de avocaţi Costaş, Negru & Asociaţi, filosofia avocaţilor acestei societăţi şi preocuparea noastră pentru a obţine cele mai bune soluţii juridice pentru clienţii societăţii.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – Acţiune preliminară – Afacerea Scandic Distilleries – Accize – Interpretarea art. 22 din Directiva 92/12/CEE – Transpunerea eronată a directivei – Principiul evitării dublei impuneri în materie de accize – Obligaţia Statului Român de rambursare a accizelor (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, hotărârea din 30 mai 2013, afacerea C-663/11, Scandic Distilleries SA vs. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili). Societatea civilă de avocaţi Costaş, Negru & Asociaţii, prin asociatul coordonator Cosmin Flavius Costaş, a reprezentat societatea Scandic Distilleries SA în litigiul în faţa instanţei de la Luxemburg. În prima noastră poveste de succes, Curtea a pronunţat o hotărâre extrem de importantă, reţinând în esenţă culpa Statului Român, care a transpus eronat o directivă şi a refuzat astfel nejustificat rambursarea accizelor achitate în România, pentru produse ulterior transportate într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Taxă de primă înmatriculare – Incompatibilitatea cu art. 90 TCE – Discriminare – Obligaţia autorităţilor naţionale de restituire a taxei (Curtea de Apel Timişoara – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, decizia civilă nr. 188/20 februarie 2008). După ce la 7 noiembrie 2007 a obţinut la Tribunalul Arad prima hotărâre de constatare a incompatibilităţii art. 214¹ – 214³ Cod fiscal cu art. 90 TCE, partenerul Cosmin Flavius Costaş a obţinut în faţa Curţii de Apel Timişoara confirmarea soluţiei primei instanţe. Speţa a fost soluţionată cu aplicarea directă a dreptului european, în temeiul aşa-numitei teorii a „actului clar”, Curtea de Apel Timişoara valorificând jurisprudenţa anterioară a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (hotărârea în afacerile reunite Nadasdi si Nemeth). Această soluţie a generat o jurisprudenţă ulterioară favorabilă admiterii tuturor acţiunilor ce au ca obiect restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei de poluare, a taxei pentru emisii poluante sau a timbrului de mediu.

Modificare unilaterală contract credit – Comision de administrare – Majorare – Inopozabilitatea modificării unilaterale – Obligaţia băncii de a restitui diferenţele de comision (Judecătoria Cluj-Napoca, sentinţa civilă nr. 10040/10.06.2011). Contenciosul bancar a dobândit, în contextul crizei economice, noi valenţe. Acest lucru s-a datorat tentaţiei băncilor de a proceda la modificarea unilaterală a unor contracte de credit, în special prin majorarea comisioanelor, schimbarea structurii dobânzilor sau a comisioanelor sau majorarea dobânzilor. În litigiul cu Unicredit Ţiriac Bank, avocaţii societăţii au obţinut constatarea inopozabilităţii modificării unilaterale a comisionului de administrare de la 0,2% la 0,5% şi restituirea sumelor prelevate în plus de către bancă.

Dreptul la compensaţie al pasagerilor – Regulamentul 261/2004 – Anulare zbor – Despăgubiri – Inexistenţa unor „circumstanţe excepţionale” (Tribunalul Comercial Cluj, decizia comercială nr. 334/R/30 mai 2011). Avocaţii societăţii Costaş, Negru & Asociaţii au obţinut în anul 2011, la Tribunalul Comercial Cluj, confirmarea unei hotărâri anterioare a Judecătoriei Cluj-Napoca şi obligarea transportatorului aerian Blue Air la plata unor despăgubiri, în temeiul art. 7 din Regulamentul (CE) 261/2004, pentru anularea intempestivă a unui zbor pe ruta Bucureşti – Cluj-Napoca. Mai precis, instanţa a decis în favoarea reclamanţilor şi a aplicat direct dispoziţiile art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Compania aeriană Blue Air a fost astfel obligată la plata unei despăgubiri în cuantum de 250 euro în favoarea fiecăruia dintre reclamanţii (în temeiul art. 7 din Regulament), la plata contravalorii biletelor de avion achiziţionate de la compania Tarom, a dobânzilor aferente debitului principal şi a cheltuielilor de judecată. Este, după ştiinţa noastră, prima ipoteză de aplicare directă de către o instanţă din România a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 în cazul anulării intempestive a unui zbor. Merită menţionat faptul că judecătorii au înlăturat apărările companiei Blue Air, care au pretins faptul că defecţiunea tehnică survenită cu o zi înainte la un avion al companiei i-ar fi împiedicat să zboare în data de 9.02.2010 pe ruta Bucureşti – Cluj-Napoca şi că Blue Air a luat toate măsurile necesare pentru întreţinerea şi repararea aeronavei.